Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, d.w.z. regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Het woord erfrecht kan ook gebruikt worden in de betekenis van het concrete recht van iemand om iets concreets te erven, bijvoorbeeld het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid.

Een advocaat is bij uitstek in staat om bijstand te verlenen en erfenissen op een snelle en nette wijze te regelen.

Dudink en Starink Advocaten heeft specialisten op het gebied van het erfrecht en die jarenlange ervaring hebben in het adviseren en bijstaan bij het regelen van een nalatenschap.