RDW

Het RDW (voorheen: Rijksdienst voor het Wegverkeer) is een zelfstandig bestuursorgaan, valllende onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De RDW heeft vier belangrijke opdrachten van de Nederlandse overheid:

  • Toelating: RDW is de instantie die voertuigen en voertuigonderdelen toelaat op de Nederlandse en Europese markt.
  • Toezicht en controle: Het RDW houdt toezicht op door de RDW erkende bedrijven en controle uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
  • Registratie en informatieverstrekking: Het RWD verzamelt, slaat op, bewerkt en beheert gegevens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden over deze gegevens.
  • Documentafgifte: Het RDW draagt zorg voor de afgifte van documenten die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen, rijbewijzen en het APK-formulier.

Doordat het RWD een zelfstandig bestuursorgaan is, zijn alle brieven van het RDW waar een beslissing in staat opgenomen die een rechtsgevolg beoogt, voor bezwaar en beroep vatbaar zijn zoals bepaald in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat betekent dat wanneer u een brief krijgt waarin bijvoorbeeld uw auto is afgekeurd, u een te hoge wegenbelasting krijgt opgelegd, of er iets mis blijkt met uw kentekenbewijs, u daartegen in bezwaar kunt gaan en al dan niet in beroep kunt komen.

Let op! Er gelden in het bestuursrecht termijnen en 1 dag te laat wil ook daadwerkelijk zeggen dat u ook te laat bent!

Het (succesvol) bezwaar maken tegen een beschikking van de RDW luistert nauw. Wij staan u daar graag in bij; aarzel niet om contact met ons op te nemen.