Oproep OM-zitting ontvangen?

Met een strafbeschikking kunnen u door de officier van justitie de volgende straffen, maatregelen of aanwijzingen worden opgelegd:

 • Een geldboete (OM-transactie of in combinatie met Taakstraf Openbaar Ministerie; TOM);
 • Een taakstraf van maximaal 180 uren of een werk- of leerstraf (TOM);
 • Ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van maximaal 6 maanden;
 • Onttrekking aan het verkeer van inbeslaggenomen goederen;
 • Afstand van inbeslaggenomen goederen;
 • Voldoening aan de staat van een geldbedrag of overdacht van inbeslaggenomen goederen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel;
 • Uitlevering, of voldoening aan de staat van de geschatte waarde, van voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring;
 • Een schadevergoedingsmaatregel;
 • Storting van een geldbedrag ten gunste van een instelling die zich ten doel stelt belangen van slachtoffers van strafbare feiten te behartigen;
 • Gedragsaanwijzingen.
 • Bent u minderjarig? Dan kan u een Oproeping Ten Parkette (OTP) zijn uitgereikt, aan de hand waarvan u bent opgeroepen en u aldaar een taakstraf kan worden opgelegd.

Eventueel vindt ook een gesprek plaats met de reclassering. De reclassering draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de taakstraf. De reclassering rapporteert de officier van justitie over de voortgang van de taakstraf. Indien de taakstraf niet naar behoren wordt verricht of de overige voorwaarden niet worden nageleefd, zult u alsnog een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de politierechter.

U kunt zich desgewenst tijdens de OM-zitting door een advocaat laten bijstaan. U mag zich dus ook op de OM-zitting laten vertegenwoordigen door uw advocaat, die dan verklaart daartoe uitdrukkelijk door u te zijn gemachtigd.

Vaak is het uitermate onduidelijk wat er nu precies tegen u aan bewijs is verzameld. Voor het zelfde geld zou u zijn vrijgesproken door een rechter. Het is dus verstandig om door ons te laten controleren wat er nu precies aan bewijs is en u te laten adviseren.

Met regelmaat krijgen wij de strafzaak voor clienten geseponeerd en wordt er door het OM niet verder vervolgd. U komt daarbij mogelijk ook nog voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking. Wij controleren dat graag voor u.

Bent u opgeroepen voor een OM-zitting? Neem dan gelijk contact met ons op.