Militairen en Burger defensiepersoneel

Op het gebied van de Militaire Rechtspositie is op ons kantoor grote kennis en ervaring.  Advocaat Dudink heeft na zijn loopbaan van 18 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht, o.a. op de afdeling Bestuursrechtelijke Geschillen van de Directie Personeel te Den Haag, 10 jaar juridische bijstand verleend aan leden van een Militaire Vakbond. Menige spraakmakende zaak is uiteindelijk tot een voor de militair goed einde gebracht. Vanwege zijn staat van dienst, behoort Advocaat Dudink tot een van de weinige deskundige advocaten in Nederland die zo goed zijn ingevoerd in deze specialistische jurisprudentie.

Inmiddels zijn er vele ontwikkelingen gaande binnen het Ministerie van Defensie die grote gevolgen hebben voor de rechtspositie van de militair en burger bij defensie. Zo wordt het privé leven van de militair steeds meer onder de loep genomen. Daarbij is een kleine misstap vaak al genoeg om een commissie voor ontslag te installeren en te laten bekijken of er tot een ontslag kan worden gekomen. Daarnaast kijkt de MIVD inmiddels in alle registers van Nederland en graaft dieper en dieper. Indien iets wordt gevonden, wordt de Verklaring van Geen Bezwaar ingetrokken. Dan volgt er eveneens ontslag!

Let goed op dat er nagenoeg altijd termijnen zijn verbonden aan het bezwaar maken.

Wij kennen als geen ander de specifieke rechtspositie en de problemen waar de militaire en burger ambtenaar tegenaan kan lopen. U bent bij ons in goede handen.