ZSM (Snelrecht OM)

Justitie doet hard haar best om veelvoorkomende criminaliteit, snel en efficiënt af te handelen. Hiertoe zijn allerlei interessante constructies bedacht, waaronder de ZSM-werkwijze: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. ZSM is sinds 2012 een landelijke werkwijze om het proces van beoordelen, straffen en uitvoeren van veelvoorkomende criminaliteit, in elkaar te schuiven. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen het OM, de politie en andere partners, in de hoop de strafrechtketen sneller en minder bureaucratisch te doen laten functioneren.

Binnen de ZSM-werkwijze dient zo spoedig mogelijk na het aanhouden van een verdachte, een beslissing te worden genomen over het afdoeningstraject van het strafbare feit. Dit alles met doel de verdachte een passende reactie op zijn handelen te geven, waarbij recht wordt gedaan aan de slachtoffers en een beeld wordt afgegeven naar de omgeving om te laten zien hoe snel daders worden gecorrigeerd.

Bijna alle eenvoudige zaken worden binnen zes uur beoordeeld. Daarbij dient te worden gelet op eventuele complicaties die aan een zaak kunnen kleven, zoals een “bijzondere” verdachte, (ernstig) letsel bij een slachtoffer en of de context van de zaak zich leent voor eenvoudige behandeling.

Binnen de diverse afhandelingstrajecten bepaalt de officier van justitie de te doorlopen route van de zaak. Afdoeningen in het kader van de ZSM-werkwijze zien we terug in de volgende afdoeningen:

  • OM transactie;
  • Aanhouden Uitreiken (AU);
  • De Taakstraf Openbaar Ministerie (TOM);
  • Oproep ten Parkette (OTP);
  • Een voorwaardelijk sepot (met voorwaarden).

Heeft u te maken gekregen met één van de bovenstaande afdoeningen? Neem dan z.s.m. contact met ons op, want een snelle aanpak van justitie, vergt een snelle aanpak van een advocaat.