Militair Strafrecht

Op het gebied van de Militaire Rechtspositie is op ons kantoor grote kennis en ervaring.  Advocaat Dudink heeft na zijn loopbaan bij de Koninklijke Luchtmacht, o.a. op de afdeling Bestuursrechtelijke Geschillen van de Directie Personeel te Den Haag, 10 jaar juridische bijstand verleend aan leden van een Militaire Vakbond. Menige spraakmakende zaak is uiteindelijk tot een voor de militair goed einde gebracht. Vanwege zijn staat van dienst, behoort Advocaat Dudink tot een van de weinige deskundige advocaten in Nederland die zo goed zijn ingevoerd in deze specialistische jurisprudentie.

Inmiddels is er een duidelijke rechtspositionele wijziging zichtbaar bij de krijgsmacht. Vele militairen (en ook burgers!) worden geconfronteerd met een voornemen door de MIVD tot intrekking van de Verklaring van Geen Bezwaar (VBG). Dit lijkt inmiddels wel een zelfstandige ontslaggrond te zijn geworden, naast de reeds bestaande ontslaggrond bij een strafrechtelijke veroordeling op grond van het AMAR.

De mogelijke intrekking van de GVB heeft dus het rechtstreekse gevolg dat defensie tot ontslag over zal gaan omdat u niet meer voldoet aan de eisen die aan uw functie zijn verbonden. Het op tijd bezwaar maken is dus erg belangrijk!

Wij kennen als geen ander de specifieke rechtspositie en de problemen waar de militaire en burger ambtenaar tegenaan kan lopen.  U bent bij ons in goede handen.