Bestuursrecht

Niet alleen ontstaan er conflicten tussen burgers onderling. Ook ontstaan er steeds vaker conflicten met de overheid. In de wirwar van regels, wetten, plannen en voorschriften is het voor de burger vaak totaal onduidelijk welke weg hij dient te bewandelen.

De juridische bijstand in dit rechtsgebied kan bestaan uit het adviseren of procederen omtrent vergunningen, ontheffingen, subsidies en dergelijke.

Voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van het bestuursrecht kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.