Zeden

Advocaat Hein Dudink staat al vele jaren verdachten bij in zedenzaken. Zaken waarbij zowel mannen als vrouwen als minderjarigen betrokken zijn.

De verdachte in een zedenzaak wordt eigenlijk vanaf het moment dat hij als verdachte wordt aangewezen, gelijk anders behandeld dan overige verdachten van een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie heeft speciale zedenrechercheurs en speciale zedenofficieren van justitie die deze zaken vervolgen.

Het verhoren van de verdachte van een zedenzaak is daarnaast omgeven door aparte regels en protocollen. Er staan overigens forse maximum gevangenisstraffen op zedendelicten. Zo staat er op overtreding van artikel 242 Wetboek van Strafrecht, maximaal 12 jaar gevangenisstraf!

De laatste jaren laat een trend zien waarbij de verdachte van een zedendelict eerst op het politiebureau wordt ‘uitgenodigd voor een gesprek’. Als de verdachte op deze uitnodiging ingaat, dan hoeft de zedenrechercheur hem namelijk niet aan te houden en verschijnt hij als het ware vrijwillig. Er is dan eigenlijk door de verdachte (stilzwijgend) afstand gedaan van de aan de verdachte toekomende wettelijk rechtsbescherming, maar hij/zij blijft dus wel verdachte van een delict waar 12 jaar gevangenisstraf voor kan worden gegeven!

Deze slinkse wijze van het onthouden van rechtsbescherming, is door het Nederlands hoogste rechtscollege, de Hoge Raad te Den Haag, goedgekeurd. De Hoge Raad geeft daarbij zelfs (letterlijk) aan dat indien een verdachte vrijwillig naar het politiebureau gaat, hij had moeten begrijpen dat ‘het niet over koetjes en kalfjes zou gaan’! In gewoon Nederlands: U bent volgens de Hoge Raad dus gewoon een beetje dom als u als verdachte zonder rechtsbijstand naar het politiebureau gaat!

Er is dus een juridisch verschil tussen het zijn van verdachte en het vervolgens worden aangehouden als verdachte. Dat verschil zal de (zeden)rechercheur u niet zo snel gaan uitleggen, omdat het hem alleen maar belemmert in zijn streven om u veroordeeld te krijgen. Hij wil die aanhouding dus eigenlijk het liefst vermijden.

Waar het om draait, is dat de zedenrechercheur u uit de buurt zal trachten te houden van een gespecialiseerde zedenadvocaat voordat u een eerste verklaring bij hem (of haar) heeft afgelegd. De rechercheur weet namelijk dat die specifieke eerste verklaring later door iedere rechter als uitgangspunt zal worden genomen om u te veroordelen. Zedenzaken zitten daabij zo overvol met emoties en sentiment, dat ook rechters u bij enige twijfel zullen veroordelen. De lijst met ten onrechte veroordeelden in zedenzaken is in Nederland erg lang en zij zitten vaak ook lange gevangenisstraffen uit.

Zodra de politie belt of een brief stuurt, wacht niet, maar bel ons gelijk op, of maak buiten kantooruren (24/7) gebruik van onze Juridische Alarmcentrale!

U bent bij deze geïnformeerd en gewaarschuwd!

Hein Dudink/Advocaat