Jeugdrecht

Het jeugdrecht bestrijkt vele rechtsgebieden. Het kan dan gaan om een jeugdstrafzaak bij de Kinderrechter, maar ook een zogenaamde ‘JOM’ zaak bij het Openbaar Ministerie, een Ondertoezichtstelling (OTS) of een Uithuisplaatsing (UHP).

Kinderrechter:

Bij de Kinderrechter wordt de zaak strafrechtelijk afgedaan door middel van een veroordeling of een vrijspraak.

JOM:

Bij een JOM zaak, dit staat voor Jeugd Openbaar Ministerie, wordt een minderjarige uitgenodigd voor een gesprek bij het bij het Openbaar Ministerie. Hierbij krijgt de minderjarige door of namens de Officier van Justitie een taakstraf aangeboden. Het voordeel is dat de minderjarige niet bij de kinderrechter hoeft te verschijnen.

Ook hier is het van belang om goed te blijven kijken of er – terecht – een taakstraf wordt aangeboden.

Eigenlijk is het altijd van belang om voordat de ouders en minderjarige door de politie worden gehoord, een advocaat te raadplegen! Wij staan met regelmaat kinderen van ongeruste ouders bij en vaak met succes!

Bij sommige banen dient inmiddels een verklaring van geen bezwaar (VGB) te worden afgegeven. Daarbij wordt tot 8 jaar terug gekeken naar veroordelingen en andere vermeldingen in het Justitiële Documentatieregister. Het oude ‘strafblad’. Alleen wordt hierin – alles – bijgehouden. Ook vrijspraken! Maar ook zaken die door de politie en justitie zijn afgedaan door middel van een sepot! Inmiddels worden ook sepots meegewogen bij het afgeven van een GVB.

OTS en UHP:

Daarnaast kan er sprake zijn van een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP). Maar bijvoorbeeld ook omdat de ouders gaan scheiden en de kinderen problemen krijgen met de gevolgen.

De minderjarige hoort er in al die gevallen niet alleen voor te staan. Aan de andere kant mogen ook de rechten van ouders niet uit het oog worden verloren als zij bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing van hun kind. Dit spanningsveld maakt het jeugdrecht tot een bijzonder rechtsgebied, wat het specialistenwerk maakt.

Bij Dudink & Starink advocaten werken advocaten die zich in het jeugdrecht hebben gespecialiseerd en jarenlange ervaring hebben.