Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat een veelvoud aan regelingen, waardoor het voor werknemers vaak onduidelijk is wat zijn/haar rechtspositie is. Maar ook werkgevers kunnen voor lastige kwesties komen te staan wanneer het gaat om de overgang van een onderneming.

Onderwerpen die in dit praktijk gebied aan de orde komen:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag
  • Pensioen
  • Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan
  • Medezeggenschap
  • Sociale verzekeringen

Binnen dit rechtsgebied verdient het aanbeveling om in een vroeg stadium advies in te winnen.  Op die manier kunnen – vaak lange – procedures worden voorkomen.