Gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een rechtsgebied dat sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw in ontwikkeling is gekomen. Het gezondheidsrecht kan worden omschreven als het geheel van rechtsregels betrekking hebbend op de gezondheidszorg en de toepassing van burgerlijk, straf- en bestuursrecht in dat kader. Doel van dit ‘nieuwe’ rechtsgebied is het beschermen van de rechten van de mensen in de gezondheidszorg, en het scheppen van evenwichtige verhoudingen binnen en ten aanzien van de gezondheidszorg.

Dit brengt met zich mee dat de uitwerking van het gezondheidsrecht in de praktijk zich op veel vlakken laat zien. De advocaten van Dudink & Starink Advocaten helpen u graag bij onder meer:

  • Het indienen van een tuchtklacht tegen een (medisch) hulpverlener bij het het Regionaal Tuchtcollege;
  • Het informeren over de mogelijkheden en de regelgeving omtrent euthanasie;
  • Het indienen van een verzoek tot (onvrijwillige) opname van een naaste in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • Het bijstaan van een (medisch) hulpverlener in een straf- en/of tuchtzaak;
  • Het indienen van een bezwaarschrift tegen een al dan niet verleende vergunning;
  • Het aansprakelijk stellen van de (medisch) hulpverlener na o.a. onzorgvuldig handelen.

Ook voor andere juridische gezondheidskwesties kunt u bij ons terecht. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.