Dagvaarding ontvangen?

Indien u een dagvaarding heeft ontvangen van het Openbaar Minsterie, is er naar alle waarschijnlijkheid een onderzoek naar u geweest en is er aanleiding om u voor de rechter te dagvaarden.

Ten eerste is het altijd verstandig om voordat u bij de politie moet melden eerst contact met onze advocaten op te nemen. Uit ervaring blijkt dat de rechter de meeste waarde hecht aan de eerste afgelegde verklaring. De meeste verdachten weten dan niet wat zij moeten zeggen en weten vaak niet eens waar het over gaat. Het is voor een ervaren agent niet moeilijk om u in die positie van alles en nog wat te laten verklaren. Mogelijk zit u dan al enige tijd op het politiebureau vast en wilt u maar wat graag naar huis.

Doe overigens nergens afstand van! De officier van justitie moet namelijk ook nog motiveren waarom iets wordt ‘ontnomen’, ‘onttrokken’ of ‘verbeurd’ moet worden. Laat de rechter daar maar over beslissen.

Daarnaast kunnen wij u voorbereiden op het verhoor bij de politie en aangeven waarvan u precies wordt verdacht en wat de wet nu precies aangeeft wat strafbaar is en vooral, wat niet. Vaak is deze grens niet duidelijk en alles wat u dan zegt, zorgt er alleen maar voor dat u wordt veroordeeld. Terwijl u het misschien niet eens zo bedoelde. Een rechter zal u dan echter voorhouden dat uw handtekening onder het proces-verbaal staat.

Een agent kan overigens alles wat u hem wellicht vriendschappelijk vertelt, in een ‘proces-verbaal van bevindingen’ opnemen. Ook dit kan een rechter als bewijs gebruiken.

Tegenwoordig wordt iedere veroordeling in het Justitieel Documentatieregister, het oude ‘strafblad’, opgenomen. Steeds vaker wordt dit register geraadpleegd door de overheid, werkgevers en moet u het vermelden bij het aanvragen van visa voor vakanties etc. Daarbij blijkt inmiddels dat een ‘simpele’ veroordeling grote gevolgen kan hebben.

Indien u, uw partner of familielid is aangehouden en op het politiebureau wordt vastgehouden, kunt u ons altijd bellen of laten bellen door de piketcentrale. Maak daar gebruik van en tot die tijd, zwijgen totdat u ons heeft gesproken!

Want, zwijgen is goud en spreken is zitten.